Základní informace

Rádi přivítáme nové zájemce o kroužek mladých hasičů! Přijďte se podívat na kroužek nebo trénink.

Tréninky mladých hasičů v letním období:

  • 1x za 14 dnů, neděle od 15:00 do 16:30h, prostor před hasičskou zbrojnicí nebo fotbalové hřiště

Kroužek mladých hasičů v zimě:

  • 1x za 14 dnů, neděle od 15 do 16:30h, Dům zahrádkářů, Staré Čívice (točna autobusu)

Náplň tréninků:

  • práce s hasičskou výzbrojí
  • trénink požárního útoku dětí
  • sportovní disciplíny s využitím hasičské výzbroje
  • výuka teorie, prevence, zdravověda

Po nabrání základních dovedností se budou děti účastnit hasičských závodů.

Dále připravujeme exkurze spojené s hasičskou tématikou a další aktivity.

 

Pro přihlášení dětí do mladých hasičů použijte formulář níže. Vyplněný jej můžete předat některému členovi SDH ve vašem okolí, nebo využijte informace na stránce kontakty.

Přihláška do mladých hasičů zde ke stažení

Věkové kategorie mladých hasičů

3 - 6 let přípravka
6 - 11 let mladší
11 - 15 let starší
13 - 18 let dorost

K 1. 9. (včetně) v roce zahájení příslušného ročníku hry Plamen a celoroční činnosti dorostu nesmí soutěžící v kategorii přípravka dovršit 6 let,
mladší kategorie dovršit 11 let, v kategorii starší nesmí dosáhnout 15 let, v kategorii dorostu 18 let (nerozhodla-li OORM jinak).

Aktuality

Nejbližší akce